Terapijske opcije kod oboljelih od sklerodermije

Sklerodermija - terapijske opcije kod oboljelih. Suncokret je simbol sklerodermije.

Što je sklerodermija? Sklerodermija je rijetka, kronična, autoimuna bolest koja zahvaća više tjelesnih sistema. Nažalost, za ovu rijetku bolest nema lijeka. Međutim, postoji niz terapijskih opcija koje mogu olakšati neke od tegoba koje se javljaju kod oboljelih od sklerodermije. Prije svega, potrebno je poticati cirkulaciju. Nastojati održati kožu gipkom, održati što veći opseg pokreta i […]